Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Syrena
Teatr Syrena zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Syrena.
Data publikacji strony internetowej: 2012-08-22Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-08-22Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępnościDeklarację sporządzono dnia: 16.10.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Sadowski, k.sadowski@teatrsyrena.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 101 16 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektonicznaSposób dojazdu
PARKING:
Teatr nie posiada miejsc parkingowych udostępnianych widzom. W bezpośredniej okolicy teatru są ogólnodostępne miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (płatne w godz. 8-18 w dni powszednie)
Bezpośrednio przed głównym wejściem do teatru znajduje się jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ:
Po ulicy Litewskiej, przy której znajduje się Teatr Syrena, nie kursują żadne stałe linie tramwajowe i autobusowe.
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Marszałkowskiej w odległości:
- ok. 300 m. w okolicach wiaduktu nad Trasą Łazienkowską (4, 10, 14, 15, 18, 35)
- ok. 450 m. w okolicach Placu Unii Lubelskiej (4, 10, 14, 15, 18, 35)
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości:
- ok. 300 m. przy Trasie Łazienkowskiej (138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525) - oba najbliższe przystanki autobusowe są o ograniczonej dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak wind - konieczność schodzenia i wchodzenia po schodach)
Najbliższa stacja metra znajduje się w odległości:
- ok. 650 m. - Metro Politechnika

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Budynek Teatru Syrena znajduje się przy ul. Litewskiej 3 w Warszawie. Budynek powstał w latach 1911-1912, a w latach 1999-2001 przeszedł gruntowny remont widowni, foyer, szatni, toalet, garderób i zaplecza technicznego sceny.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne dla widzów od ulicy Litewskiej 3. Nad wejściem umieszczone są głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Teatr Syrena wyposażony jest w podjazdy i podnośniki umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim po całym foyer oraz po widowni. Podnośniki ze względów bezpieczeństwa są obsługiwane przez obsługę bileterską teatru.
Na widowni miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się po obu stronach rzędów.
Na poziomie -1 znajduje się w pełni wyposażona i przestrzenna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
WEJŚCIE GŁÓWNE DO TEATRU:
Szerokość skrzydła drzwi wejściowych (dwuskrzydłowych) - 85 cm.
Do drzwi wejściowych prowadzi jeden stopień. Po prawej stronie wejścia głównego do teatru znajduje się podjazd o wymiarach:
- długość: 120 cm,
- szerokość w najwęższym miejscu: 100 cm,
- wysokość: 19 cm,
- kont nachylenia: 9°
POZIOM 0:
Na poziomie 0 są dwie platformy (podnośniki), pomiędzy którymi znajdują się dwie grupy schodów po 4 stopnie. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się pochylnia prowadząca do podnośnika pionowego typ LD-500 (udźwig 200 kg, wymiary 80 cm x 100 cm), który umożliwia transport wózka do najwyższej platformy poziomu 0.
Wymiary pochylni:
- długość: 520 cm,
- szerokość w najwęższym miejscu: 118 cm,
- wysokość: 52 cm,
- kont nachylenia: 6°
Do poziomu 1 prowadzi kolejnych 9 schodów w górę, a do poziomu -1 schody w dół 2 x po 9 stopni ze spoczynkiem w środku.  Do poziomu 1 oraz do poziomu -1 można się dostać za pomocą platformy schodowej typ Omega-F (udźwig 225 kg, wymiary 98 cm x 85 cm) - umożliwiającej transport wózka.
POZIOM 1
Tu znajduje się widownia, na którą prowadzi dwie pary drzwi - szerokość obydwu drzwi wejściowych na widownię: 170 cm.
Po obu stronach widowni znajdują się przejścia pochylne umożliwiające poruszanie się na wózku. Pierwsze i ostatnie miejsce w każdym rzędzie może być przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które pragną oglądać spektakl siedząc na fotelu teatralnym - wówczas wózek stoi obok. Osoby pragnące oglądać spektakl na siedząc na wózku - mogą zając miejsca po obu stronach widowni.
Wymiary przejścia pochylnego po prawej stronie widowni:
- długość pochylni: 1110 cm,
- szerokość w najwęższym miejscu: 143 cm,
- wysokość 96 cm,
- kąt nachylenia 5°
Wymiary przejścia pochylnego po lewej stronie widowni - pochylnia ma dwa stopnie nachylenia i bliżej sceny jest nachylona pod większym stopniem:
Początek pochylni:
- długość pochylni: 990 cm,
- szerokość w najwęższym miejscu: 140 cm,
- wysokość: 92 cm,
- kąt nachylenia: 5,5°
Koniec pochylni:
- długość pochylni: 126 cm,
- szerokość w najwęższym miejscu: 140 cm,
- wysokość: 22 cm,
- kąt nachylenia: 10°
POZIOM -1
Na poziomie - 1 znajduje się bistro i szatnia dla widzów teatru oraz w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową toaleta - szerokość drzwi do toalety: 100 cm.
BIURA TEATRU SYRENA
Pomieszczenia biurowe Teatru Syrena zlokalizowane są w kamienicy przy ul. Litewskiej 3, na wysokim parterze oraz na pierwszym piętrze.
Wejście do pomieszczeń biurowych teatru jest zlokalizowane na lewo obok wejścia głównego do teatru dla widzów oraz w bramie kamienicy.
Dostęp do pomieszczeń biurowych teatru ze względów architektonicznych  jest bardzo utrudniony dla osób z niepełnosprawnością ruchową: kręta i stroma zabytkowa klatka schodowa, brak podjazdów dla wózków, niewielkich rozmiarów winda dojeżdża tylko do półpiętra wysokiego parteru.
Pracownicy Teatru Syrena dokładają wszelkich starań w celu umożliwienia załatwienia spraw wymagających kontaktu z biurem teatru także osobom z niepełnosprawnością ruchową. W razie pytań lub próśb o zorganizowanie pomocy, prosimy o kontakt mailowy k.sadowski@teatrsyrena.pl lub pod nr. tel 0 22 101 16 30.
Osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu
Teatr Syrena stopniowo dostosowuje swój repertuar dla potrzeb osób głuchych i niewidomych. Sukcesywnie przygotowujemy napisy oraz audiodeskrypcję spektakli.
Osobom niedosłyszącym proponujemy pętle indukcyjne - do wypożyczenia u obsługi widowni bezpośrednio przed spektaklem. Pętle działają na widowni teatru. Brak pętli indukcyjnych w hallu, foyer oraz kasie - teatr intensywnie pracuje nad pozyskaniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia.
Widzów chcących skorzystać z adudiodeskrypcji lub napisów prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, najpóźniej na 4 dni przed terminem spektaklu - kontakt: bilety@teatrsyrena.pl lub nr tel. 0 22 101 16 13.

W teatrze brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.
Kontakt do lidera dostępności
Organizacją pomocy widzom niepełnosprawnym w Teatrze Syrena zajmuje się Kamil Sadowski. W razie pytań lub próśb o zorganizowanie pomocy, prosimy o kontakt mailowy k.sadowski@teatrsyrena.pl lub pod nr. tel 0 22 101 16 30.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa